Sive opcije

Sive opcije

Podizanje i proširenje obale

Opis Stoljećima su obalne zajednice koristile stijene i zemlju kako bi proširile i podigle obalno zemljište i osigurale dodatni prostor za život, ali i za obranu od morskih oluja i poplava. U novije vrijeme,

Sive opcije

Dohranjivanje plaže

Opis Dohranjivanje plaže umjetno je postavljanje pijeska/šljunka na erodiranu obalu kako bi se materijal zadržao na obali, ublažile posljedice erozije, a područje zaštitilo od olujnih udara. Osim borbe protiv erozije i poplava, cilj dohranjivanja

Sive opcije

Obalni zidovi i zidići

Opis Obalni zidovi su konstrukcije od čvrstog materijala (npr. kamena, betona, zidanog ispuna ili brušenih pilota), izgrađene s ciljem zaštite kopnenog područja od djelovanja valova i sprečavanja obalne erozije. Obalni zidovi također služe za

Sive opcije

Pera, valobrani, umjetni grebeni i lukobrani

Opis Pero (eng. groyne) je konstrukcija za zaštitu obale izgrađena okomito na obalnu liniju kako bi se smanjio pronos plažnog materijala tj. kako bi se zadržao sediment (I, Γ, Y, ৲ su konfiguracije koje

Sive opcije

Stabilizacija i jačanje klifova (obalnih strmaca)

Opis Tehnike stabilizacije obalnih klifova predstavljaju „zelene“ mjere za smanjenje erozije obalnih klifova i njezinih posljedica – odronjavanje, urušavanje, padanje kamenja – u usporedbi s tehnikama jačanja klifova koje predstavljaju „sive“ mjere. Odluke o

Sive opcije

Zapornice za obranu od olujnih uspora/protupoplavne barijere

Opis Zapornice za obranu od olujnih uspora/protupoplavne barijere fiksne su instalacije koje omogućuju prolazak vode u normalnim uvjetima i imaju zapornice ili pregrade koje se mogu zatvoriti u slučaju olujnih uspora ili visokih plima

Sive opcije
Socijetalne opcije

Ušteda i recikliranje vode

OPIS Dulja sušna razdoblja u Europi i trend smanjenja prosječnih količina oborina, posebno ljeti i u južnoj Europi, uključujući Mediteran i jadransku i jonsku regiju (EEA, 2017 indicator assessment of precipitation / EEA, Procjena

Sive opcije
Zelene opcije

Urbani dizajn i projektiranje osjetljivo na vode

Opis Klimatske promjene u jadranskoj regiji, u kombinaciji s rastućom urbanizacijom obale, rezultiraju porastom ekoloških problema povezanih s vodom. Urbana područja odlikuje visoka razina površinskog brtvljenja u obliku zgrada i drugih nepropusnih površina poput