Socijetalne opcije

Socijetalne opcije
Zelene opcije

Zaštita i obnova livada morske cvjetnice posidonije

Opis U slučaju erozije plaže/obale, važnu „obrambenu ulogu“ imaju morske cvjetnice. Morske cvjetnice zadržavaju sedimente, stabiliziraju morsko dno i na taj način sprečava eroziju obale. Zadržavanjem sedimenta u morskim cvjetnicama dno postaje pliće, a

Socijetalne opcije

Zonacija i smještaj akvakulture u prostor na temelju rizika

OPIS Akvakultura je ključni sektor za plavu ekonomiju u Jadransko-jonskoj regiji, sa značajnim potencijalom daljnjeg razvoja. U Strategiji Europske unije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) akvakultura se smatra jednom od najperspektivnijih aktivnosti svih obalnih zemalja

Socijetalne opcije

Akcijski planovi zaštite zdravlja u kontekstu klimatskih promjena

OPIS Dokazi jasno upućuju na to da klimatske promjene, osobito ekstremni vremenski događaji, utječu na ljudsko zdravlje. Visoke temperature mogu dovesti do povećanog mortaliteta i morbiditeta, pri čemu toplinski valovi predstavljaju glavni razlog za

Socijetalne opcije

Kako građevinske propise učiniti otpornima na klimatske promjene

Opis Građevinski sektor suočava se s brojnim utjecajima klimatskih promjena, uključujući porast temperature, veću učestalost i razmjere ekstremnih vremenskih događaja i porast razine mora. Porast temperature i produljena razdoblja toplinskih valova mogu ojačati učinak

Socijetalne opcije

Sustavi ranog upozoravanja

OPIS Sustavi ranog upozoravanja (SRU) najčešće su ključni elementi prilagodbe na klimatske promjene i smanjenja rizika od katastrofa, a cilj im je izbjeći ili umanjiti štetu uzrokovanu opasnostima za okoliš. Kako bi bili učinkoviti,

Socijetalne opcije

Sustavi modeliranja, praćenja i prognoziranja

OPIS Suočavanje s klimatskom varijabilnošću i promjenama zahtijeva dostupnost pravovremenih i pouzdanih podataka o klimi, kao i ažurnih podataka o pojavi i ozbiljnosti ekstremnih događaja, mogućim utjecajima i njihovu trajanju. Sustavno praćenje, daljinska detekcija,