PočetnaAlat za integralno planiranje prilagodbe

Alat za integralno planiranje prilagodbe

Uvod

Idealno vrijeme za početak planiranja prilagodbe na klimatske promjene bilo je još jučer. Sad imamo drugu priliku. Bez obzira na to u kojoj se fazi nalazi vaš grad ili regija, utjecaji današnjih ekstremnih klimatskih uvjeta i budućih klimatskih promjena ne ostavljaju vremena za pripremu. 

Gradovi i regije koji se dobro pripreme za klimatske promjene svojim građanima, teritorijima i imovini osigurat će dodatnu sigurnost. Poboljšana otpornost i ojačani kapaciteti prilagodbe smanjit će potencijalne troškove i štete od utjecaja klimatskih promjena. Koristeći integralni pristup, gradovi i regije mogu istodobno poboljšati kvalitetu života svojih građana i posjetitelja i ići u smjeru održivosti.

Prilagodba je teško ostvariva bez integralnog planiranja. U početku, grad ili regija mogu se usredotočiti na određenu mjeru prilagodbe, međutim, opći integralni plan prilagodbe neophodan je za rješavanje složene naravi klimatskih promjena i njihovih učinaka. Sektorski pristup može poboljšati prilagodbu u određenom području, ali i povećati rizike od klimatskih promjena u drugim sektorima ili područjima. Osim toga, integralni pristup prilagodbi na klimatske promjene može omogućiti postizanje maksimalnih koristi uz minimalne troškove, općenito uzimajući u obzir otpornost na klimatske promjene (prilagodba), smanjenje doprinosa grada ili regije problemu klimatskih promjena (ublažavanje) i širok raspon popratnih sukoristi (npr. zaštita zdravlja građana, mogućnosti rekreacije, očuvanje prirodnih staništa i bioraznolikosti, itd.). Da bi prilagodba bila održiva, ona treba pridonijeti cjelokupnom procesu ublažavanja klimatskih promjena, i to pružanjem mjera koje smanjuju emisije stakleničkih plinova i povećavaju sekvestraciju ugljika, kao što je slučaj kod mogućnosti prilagodbe temeljenih na ekosustavu.

Nije jednostavno donositi odluke o rješenjima i pripremi planova prilagodbe. U tako izazovnom procesu potreban je novi oblik governancea akcije za klimu. Iako je governance sposobnost tijela vlasti da učinkovito odgovore na promjenjive uvjete i probleme koji se mogu javiti, za taj proces nisu zadužene samo vlade. Da bi postigli društveno jedinstvo u rješavanju pitanja klimatskih promjena, gradovi i regije trebaju široku podršku što većeg broja društvenih skupina. Stoga, governance akcije za klimu zahtijeva uključivanje svih dionika koji djeluju kao ključni akteri u lokalnim i regionalnim društvima i gospodarstvima. Kvalitetan governance dugoročan je proces: izgradnja povjerenja, odnosa i podrške zajednice nalaze se u samoj njegovoj srži. Novi oblici višestranih sporazuma među svim dionicima presudni su za učinkovit governance akcije za klimu.

AdriAdapt pruža jednostavan, postupni pristup koji vas vodi kroz proces izrade lokalnog ili regionalnog plana prilagodbe. Takav je pristup detaljno opisan u publikaciji “Strateške smjernice za klimatske politike u Jadranskim gradovima”.