Klimatske informacije

Dvometarska anomalija temperature zraka (tijekom razdoblja od 1986. do 2005.) usrednjena preko domene Adriadapt.

Klimatski podaci i projekcije izrađeni u sklopu projekta ADRIADAPT obuhvaćaju razdoblje od 1986. do 2100. godine, slijedeći povijesna ostvarenja do 2005. i dva scenarija razvoja koncentracije stakleničkih plinova u budućnosti: scenarij umjerenih emisija (RCP4.5), koji uključuje budućnost u kojoj su uloženi znatni napori u politike ublažavanja, i scenarij visokih emisija (RCP8.5) koji uključuje budućnost bez politika ublažavanja klimatskih promjena.

Simulacije su izrađene za područje AdriAdapta koje prolazi duž sjeverne obale Italije i većim dijelom hrvatske obalei na lokalnoj (gradskoj) razini na pilot lokacijama. Simulacije su prikazane kao promjene u odnosu na sadašnju situaciju (početna vrijednost 1986. – 2005.) za različita buduća razdoblja: 2021. – 2040., 2041. – 2060., 2061. – 2080., 2081 – 2100. i kao trendovi za cijelo razdoblje od 2021. do 2100. godine. Promjene su prikazane za odabrane klimatske indekse, kao što su: ekstremne temperature i oborine, kombinirani indeksi na temelju vlage i vjetra s utjecajem na stanovništvo i lokalno područje. Sve projekcije izrađene su pomoću regionalnih klimatskih modela i modela statističke i dinamičke prilagodbe.

Zajedničke ključne poruke projekta ADRIADAPT

  • Porast sezonske i godišnje srednje temperature zraka očekuje se do 2100.; najveće promjene mogu se dogoditi tijekom ljeta, porast srednje temperature za 2°C za scenarij RCP4.5 i 4.5° C za scenarij RCP8.5 mogao bi se postići do kraja stoljeća.
  • Porast maksimalne i minimalne temperature zraka očekuje se do 2100.; očekuje se da će porast godišnje maksimalne temperature biti veći od godišnje minimalne temperature; promjene do 3,3°C za scenarij RCP4.5 i 6,5°C za scenarij RCP8.5 očekuju se kod godišnje maksimalne temperature do kraja stoljeća.
  • Predviđa se pomak cjelokupne raspodjele minimalne i maksimalne temperature zraka prema toplijim vrijednostima tijekom svih godišnjih doba s vršnim intenzitetom tijekom ljeta.
  • Predviđa se smanjenje broja mraznih dana tijekom zime, proljeća i jeseni; očekuju se izraženi padovi na ravnicama i lokalno s tendencijom prema potpunom nestanku mraznih dana  posebno za scenarij RCP8.5 i prema kraju stoljeća. Tijekom zime, kad su mrazni dani najčešći, očekivana promjena sredinom stoljeća iznosi oko 7,5 dana manje mraznih dana po sezoni (od prosinca do veljače) u odnosu na polazno razdoblje u kojemu se očekuje do 30 mraznih dana, za oba scenarija emisija stakleničkih plinova. Krajem stoljeća, predviđa se da bi prema scenariju RCP4.5 bilo oko 12,5 dana manje mraznih dana, dok bi prema scenariju RCP8.5 ta brojka iznosila čak 25 dana manje u odnosu na polazno razdoblje; lokalno, signal može biti čak i intenzivniji.
  • Očekuje se porast sezonskog trajanja toplinskog vala, za oba scenarija emisije u cijeloj regiji do 2100 . godine; vrhunac signala nalazi se u urbanim pilot područjima, posebno tijekom ljetnih mjeseci.
  • Također se očekuje povećanje broja i intenziteta tropskih noći i povećanje na cijelom području, s visokim intenzitetom u urbanim područjima, posebno tijekom ljeta (od lipnja do kolovoza); projekcije ukazuju na mogući porast od oko 20 tropskih noći za scenarij RCP4.5 i 30 tropskih noći za scenarij RCP8.5 do kraja stoljeća, što je dvostruko više od polazne vrijednosti; promjene koje se predviđaju na lokalnoj razini mogle bi biti intenzivnije.
  • Projekcije količine oborina nisu homogene na cijelom području; zajedničke značajke mogu se sažeti na sljedeći način: – signal predviđenih promjena zimi je vrlo malen kod scenarija umjerenih emisija (RCP4.5), dok bi se blagi porast oborina mogao dogoditi na sjeveroistočnom dijelu područja kod scenarija visokih emisija (RCP8 .5), – predviđa se smanjenje ljetnih padalina, znatnije do kraja stoljeća.
  • Projekcije intenzivnih i ekstremnih oborina prate signal promjene ukupnih oborina; zimi će se intenzivne oborine najviše povećavati za scenarij RCP8.5 – duž istočne strane Jadrana (ali i u unutrašnjosti Hrvatske) oko 4 mm dnevno-1 i oko 10 mm dnevno-1 u planinskim područjima u slučaju ekstremnih oborina. Suprotan signal može se očekivati tijekom ljeta, kada će pad intenzivnih oborina iznositi do 4 mm dnevno-1 uz istočni dio jadranske obale i unutrašnjost južnog dijela Italije razmatran u području scenarija RCP8.5. Ekstremne oborine ljeti ne pokazuju jasan obrazac promjena, i to kod oba scenarija.
  • Predviđa se povećanje maksimalnog broja uzastopnih suhih dana, s vršnim vrijednostima tijekom ljeta.