Platforme za razmjenu znanja i učenje

Opis

Sudjelovanje u razmjeni znanja i učenju sada se smatra ključnim u rješavanju klimatskih promjena na lokalnoj i globalnoj razini. Prilagodba klimatskim promjenama ima za cilj upravljanje klimatskim rizikom do prihvatljive razine, iskorištavanjem svih pozitivnih prilika koje se mogu pojaviti, a složenost prilagodbe na klimatske promjene znači da na mogućnosti prilagodbe u velikoj mjeri utječu oblici učenja i razmjene znanja. Kako bi se unaprijedile adaptivne prakse u vezi s klimatskim promjenama, predanost socijalnom učenju treba utjeloviti nove vrste prakse i osjećaja svrhe (Collins i Ison, 2009).

Europska platforma za prilagodbu klimatskim promjenama Climate-ADAPT partnerstvo je između Europske komisije i Europske agencije za okoliš (EEA) koje ima za cilj podržati Europu u prilagodbi na klimatske promjene pomažući korisnicima u pristupu i razmjeni podataka i informacija o očekivanim klimatskim promjenama u Europi. Njezin Alat za podršku urbanoj prilagodbi (UAST) pomaže lokalnim vlastima u razvoju, provedbi i praćenju planova prilagodbe klimatskim promjenama. Kako bi se potaknulo učenje o politici diljem EU-a i iskoristilo prakse iz politika regionalnog razvoja, uspostavljeni su Interreg Europe i njegova Platforma za učenje politika. Pomažu vladama diljem Europe u razvoju i pružanju boljih politika. Na taj način, zajednica za kreiranje politike u Europi može iskoristiti znanja raznih stručnjaka.

Nekoliko kataloga mogućnosti prilagodbe već je dostupno i može pomoći u procesu prilagodbe kroz podržavanje odabira najprikladnije mjere (mjera) prilagodbe, nudeći niz tečajeva i materijala za podršku učenju o klimatskim promjenama. Na globalnoj razini Okvirna konvencija UN -a o promjeni klime (UNFCCC) nudi niz tečajeva o klimatskim promjenama i povezanim temama, s posebnim naglaskom na znanje povezano s prilagodbom kao odgovor na utjecaje klimatskih promjena koji nude kreatori politika, praktičari i istraživači. Također, UNFCCC razvio je bazu podataka o Inicijativama privatnog sektora koja uključuje dobre prakse i isplative aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama koje poduzimaju privatna trgovačka društva (ponekad u partnerstvu s nevladinim organizacijama ili javnim sektorom) iz širokog spektra regija i sektora.

Izbor tematski i geografski grupiranih platformi:

Prilagodba klimatskim promjenama

Uvodi nacionalnu strategiju prilagodbe klimatskim promjenama u Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine i predstavlja hrvatsku nacionalnu platformu za prilagodbu klimatskim promjenama.

CLIMADAT ISPRA-SNPA

Predstavlja talijansku nacionalnu platformu za prilagodbu klimatskim promjenama.

GNRAC

Promiče i objavljuje studije o statusu talijanskih obala, njihovom očuvanju i upravljanju.

Ambiente Emilia Romagna

Dijeli informacije o odabirima i rezultatima za trajni dijalog o politikama ublažavanja i prilagodbe u regiji.

RESPONSe (projekt u tijeku)

Pruža strategije za prilagodbu klimatskim promjenama u jadranskim regijama (Italija i Hrvatska), omogućujući klimatski pametan governance.

Europska razina

Climate-ADAPT

Pruža katalog mogućih opcija prilagodbe koje se mogu istražiti odabirom specifičnog utjecaja na klimu i konkretnog sektora prilagodbe. Studije slučaja pružaju ilustrativne primjere implementiranih opcija prilagodbe diljem Europe.

Europski zeleni plan

Predstavlja prioritete EU-a u pogledu zdravijeg i održivijeg gospodarstva, između ostalog uz različita područja politike bioraznolikosti, poljoprivrede, energije i akcije za klimu.

Sporazum gradonačelnika

Podržava veće i manje gradove u njihovim lokalnim aktivnostima radi postizanja klimatskih i energetskih ciljeva EU-a.

RESIN

Gradovi koji osmišljavaju i provode strategije prilagodbe klimatskim promjenama u svom lokalnom kontekstu, podržava donošenje odluka.

Adaptation Option Library predstavlja bazu podataka svih vrsta mjera koja se može pretraživati. Podaci se mogu istraživati odabirom različitih opasnosti od klimatskih promjena, ljestvica provedbe, vrsta i ciljeva mjera, učinkovitosti vrućine/poplave i financijske isplativosti.

Alati RISC-KIT

Razvijeni alati za upravljanje rizicima, uz pomoć krajnjih korisnika, koji će pomoći u rješavanju opasnosti i utjecaja oluja u ranjivim obalnim područjima.

PLACARD

Uspostavljena je sveobuhvatna platforma za koordinaciju i razmjenu znanja za prilagodbu klimatskim promjenama (CCA) i smanjenje rizika od katastrofa (DRR) za dijalog i konzultacije.

NWRM Platform

Usredotočuje se na rješenja zelene infrastrukture temeljene na prirodi koja se primjenjuju na sektor voda na razini EU-a. Mjerama se može pristupiti odabirom konkretnog sektora ili studija slučaja s primjerima provedbe iz stvarnog života.

Resilient Cities Network

Okupljaju globalna znanja, praksu, partnerstva i mogućnosti financiranja kako bi osnažili svoje članove za izgradnju sigurnih i pravednih gradova.

CAS 2021

Nudi razgovore i video zapise za razmjenu znanja, pokretanje akcija i usmjeravanje programa prema budućnosti otpornoj na klimatske promjene 2030. godine.

AgriAdapt AWA

Dokazuje da bi sustavi uzgoja stoke, ratarskih i trajnih usjeva u EU-u mogli postati klimatski otporniji provedbom izvodljivih i održivih mjera prilagodbe.

BISE i FISE

Nudi izvor podataka i informacija o bioraznolikosti i šumskom okolišu u Europi, koncepte, zakonodavstvo i studije slučaja.

MEDACC

Predložene mjere prilagodbe u sektorima poljoprivrede, šumarstva i upravljanja vodama u Kataloniji, koje se mogu proširiti na druge mediteranske slivove.

Oppla,

Nature4 Cities,

ThinkNature,

Urban GreenUP

Podizanje svijesti o rješenjima temeljenim na prirodi (NBS) kroz platforme za podršku znanju i donošenju odluka. Omogućuje riznice znanja, alate za procjenu koristi i troškova projekata NBS-a te alate za upravljanje procesima sudjelovanja dionika u europskim i globalnim studijama slučaja.

Globalna razina

UNCC: Learn

Sadržava ključne informacije, podatke i dokumente koji istražuju različite aspekte klimatskih promjena te razne tečajeve koji će pomoći u poboljšanju znanja o klimatskim promjenama i izgradnji vještina za njihovo rješavanje.

Mapa rješenja za obalne gradove i teritorije

Mapa rješenja predstavlja više od 90 inicijativa diljem svijeta koje kombiniraju različite pristupe počevši od zaštite, rješenja temeljenih na prirodi, politike organiziranog povlačenja, istraživačkih projekata do jačanja kapaciteta I aktivnosti dijeljenja znanja.

C40 City Solutions Platform

Ubrzava primjenu klimatskih rješenja olakšavajući ranu komunikaciju između gradova i pružatelja rješenja; podržava gradove u prilagodbi klimatskim promjenama.

weADAPT

Omogućuje pristup informacijama o različitim temama, metodama i alatima te olakšava povezivanje s drugim stručnjacima i organizacijama za klimu te razmjenu znanja.

FAO e-learning Academy

Razmatra mogućnosti upravljanja vodama za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena. Nudi baze podataka i softver za proizvodnju hrane.

MICCA Programme of FAO

Potiče klimatski pametnu poljoprivredu i ublažavanje klimatskih promjena u poljoprivredi, uglavnom u zemljama u razvoju.

World Urban Campaign

Poduzima akciju za klimu u gradovima i podiže svijest o pozitivnim urbanim promjenama na putu prema održivosti.

Coastal Resilience

Ispituje ulogu prirode u smanjenju rizika od obalnih poplava. Sastoji se od pristupa, mrežnih alata za mapiranje i mreže stručnjaka u SAD -u i cijelom svijetu koji podržavaju ublažavanje opasnosti i planiranje prilagodbe klimatskim promjenama.

U.S. Climate Resilience Toolkit

Poboljšava sposobnost ljudi da razumiju i upravljaju rizicima i mogućnostima vezanima za klimu i pomaže im u tome da učine svoje zajednice i poduzeća otpornijim na ekstremne događaje.

TED Countdown

Ova platforma za akciju za klimu nudi inspirativne ideje za svakog građanina ili organizaciju.