Zaštita obale i organizirano povlačenje obalne ceste između Sètea i Marseillana u Francuskoj

Klimatski utjecaji
Oluje, Poplave, Porast razine mora
Sektori
Promet, Smanjenje rizika od katastrofa, Specifično za pojedini sektor, Upravljanje obalnim područjem
Vrijeme implementacije
Studije izvedivosti o organiziranom povlačenju obalne ceste i povezanim intervencijama revitalizacije plaža i dina započele su 2003. godine, a dovršene su 2005. godine, uključujući konzultacije s dionicima. Izrada plana intervencija dovršena je nedugo nakon toga, a radovi su započeli 2007. godine. Radovi su se izvodili u tri uzastopne faze: (i) prva faza (2007.-2008.) sastojala se od izgradnje nove ceste; (ii) druga faza (2008.-2009.) bila je usmjerena na revitalizaciju pješčanih dina, izgradnju biciklističke staze i demontažu stare priobalne ceste; treća faza (2009.-2010.) omogućila je dovršetak radova na novoj ulici. Radovi na dohranjivanju plaže i postavljanju geocijevi u blizini obale izvodili su se između 2013. i 2019. Planirani vijek trajanja provedenih mjera iznosi preko 30 godina.

Geografski kontekst i klimatski izazovi

Obalno područje između Sètea i Marseillana u regiji Occitanie na jugu Francuske pješčani je pojas koji razdvaja lagunu Thau od Sredozemnog mora. Pojas je dug 12 km i širok 2 km, a obalno područje stanovništvu pruža mogućnost obavljanja različitih djelatnosti, uključujući tvrtku za punjenje boca, kampiranje, željezničku prugu, cestu, vinograde, ribogojilište (uglavnom za uzgoj kamenica i dagnji). Štoviše, radi se o poznatom turističkom području s restoranima i barovima uz plažu u ljetnoj sezoni koji donose značajne prihode za cijelu regiju. Ovaj pješčani pojas također ima veliku ekološku vrijednost, pruža utočište ekosustavima dina koji obiluju bioraznolikošću i koji su proteklih desetljeća pretrpjeli oštećenja. Također, laguna Thau područje je visoke ekološke vrijednosti, posebno kad su u pitanju ptice.

Obalno područje krhak je sustav i prijeti mu opasnosti od klimatskih promjena, uglavnom obalne erozije, oluja i olujnih uspora, koje utječu na gubitak sedimenata i stalno smanjenje širine plaže. Obalnu erozivnu dinamiku dodatno pogoršava ljudsko djelovanje, posebno cesta koja je davno prekinula prirodno kretanje dina i umanjila njihovu prirodnu prilagodljivost i mobilnost. Tijekom godina, ekstremni vremenski događaji redovito su uništavali dijelove ceste i značajne dijelove plaže.

U razdoblju između siječnja 1997. i prosinca 2014. godine zabilježeno je 13 razornih događaja. Očekuje se da će se učestalost i intenzitet ekstremnih olujnih događaja povećati zbog klimatskih promjena u kombinaciji s predviđenim porastom razine mora. Europska agencija za okoliš (EEA) navodi da se između 1993. i 2019. godine razina mora u južnoj Francuskoj povećala za 2-3 mm/godišnje. Do razdoblja između 2081.-2100. godine očekuje se porast razine mora za 0,2-0,4 metra u slučaju scenarija RCP2.6 i za više od 0,6 metara u slučaju scenarija RCP8.5. 

Ciljevi

S ciljem rješavanja problema trenutne i buduće obalne erozije, povlačenja obale i oštećenja obalne infrastrukture, duž obalnog područja Sète-Marseillan proveden je važan projekt organiziranog povlačenja obalne ceste i obnove plaža i dina. Specifični ciljevi projekta su: 

  • Unapređenje zaštite obalnog pojasa i revitalizacija obalnih dina
  • Zaštita staništa plaža i dina i povezanih biljnih i životinjskih vrsta
  • Očuvanje uloge obalnog pojasa u zaštiti lagune Thau od oluja i pojave invazivnih vrsta
  • Zaštita obalne ceste i očuvanje radnih uvjeta na cesti
  • Održavanje priobalnih gospodarskih aktivnosti

Provedene mjere prilagodbe u konkretnom primjeru

Organizirano povlačenje
Dohranjivanje plaže
Gradnja i učvršćivanje dina

Rješenja

Devedesetih godina prošlog stoljeća provedene su prve mjere za suzbijanje obalne erozije i oluja s ciljem zaštite obalne ceste. Mjere su se sastojale od postavljanja niza kamenih nabačaja (eng. rip-rap) i pera na četiri kilometra dionice s jugoistočne strane i valobrana u Sèteu, u kojemu je cesta bila bliže moru. Ove mjere nisu riješile problem. Naprotiv, linija kamenih nabačaja ubrzala je povlačenje plaže, dok su se pera i valobrani pomicali i pogoršavali eroziju silaznih dijelova dionice. 

Budući da se upotreba čvrstih zaštitnih sredstava nije pokazala uspješnom, Međuministarska misija za obalni razvoj i Obalna i navigacijska služba razvili su projekt s ciljem pomicanja obalne ceste prema natrag. Stara cesta uklonjena je i zamijenjena ekvivalentnom cestom izgrađenom 100 m dalje, blizu željezničke pruge. Ipak, dodatno pomicanje ceste unatrag bilo je ograničeno prisutnošću željezničke pruge. Projekt je također obuhvatio reorganizaciju sustava parkiranja i izgradnju biciklističke staze.

Preuređenje ceste omogućilo je osiguravanje dodatnog prostora za plažu, kao i za zaštitu i revitalizaciju obalnih dina. Plaža i dine posebno su dohranjene sa 600 000 m3 pijeska, koji uglavnom potječe iz podvodnog pješčanog spruda Espiguette, koji se nalazi u Le Grau du Roi – Port Camargue, 40 km istočno od Sètea. Postavljene su drvene ograde, a vegetacija dina obnovljena je radi smanjenja erozivnog djelovanja vjetra i učvršćivanja dina. Revitalizacija dina doprinijela je smanjenju erozije plaže i zaštiti pojedinih obalnih infrastruktura. Radi daljnjeg smanjenja erozije obale i utjecaja olujnih uspora na dijelu obale gdje organizirano povlačenje nije bilo dovoljno, 2,4 km geotekstila ispunjenog pijeskom postavljeno je 350 m od obale na dubini od 4,5 m. Postavljena geocijev razbija valove i pomaže u zadržavanju pijeska, čime smanjuje eroziju plaže. Pokazalo se da je sustav omogućio uštedu 12 m plaže u 3 godine.

Voditelj inicijative i ključni partneri

Plan organiziranog povlačenja ceste izradili su Međuministarska misija za obalni razvoj i Obalna i plovidbena služba, a u tome ih je podržala Zajednica općina. Sète agglopôle méditerranée osmislila je i provela zahvate s ciljem revitalizacije plaže i dina. Sète agglopôle méditerranée okuplja 14 općina koje okružuju lagunu Thau i osnovana je u svrhu pružanja zajedničkih javnih usluga građanima, realizacije zajedničkih razvojnih projekata i zajedničkog upravljanja lagunom.

Zaštitu obalnih područja od erozije promicalo se u okviru projekata BEACHMED i Messina. Cilj ovih projekata bilo je promicanje upotrebe novih tehnologija za upravljanje obalnim područjima i razmjenu znanja i informacija s lokalnom zajednicom o eroziji obale i opasnostima koje od nje prijete.

Sudjelovanje dionika

Organizirane su fokus grupe kako bi se analizirala percepcija dionika o klimatskim rizicima na tom području, saznalo više o problemima koji utječu na obalno područje i dobilo više informacija o njihovim interesima. Konzultirani dionici stekli su visoku razinu osviještenosti o rizicima koji utječu na to područje i hitnosti poduzimanja aktivnosti usmjerenih na kvalitetniju zaštitu obalnih područja.

Čimbenici uspjeha i ograničavajući čimbenici

Provedba intervencija u obalnom području težila je višestrukim ciljevima, što je ujedno i jedan od čimbenika uspjeha cjelokupnog projekta. Infrastruktura i sigurnost ljudi osnaženi su premještanjem ceste, poboljšanom zaštitom plaža i revitalizacijom dina. Te su intervencije omogućile nastavak obavljanja glavnih gospodarskih djelatnosti obalnog područja, uz istodobno unaprjeđenje krajolika i prirodnih staništa, s pozitivnim učincima na turizam i rekreacijske aktivnosti. 

Troškovi i koristi

Troškovi cjelokupnog projekta iznosili su 55 milijuna eura, od kojih 35% sredstava dolazi iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), 22% sredstava osigurava Sète agglopôle méditerranée, 15% sredstava osigurala je regija Occitanie, 15% departman Hérault, a 13% financirano je iz državnog proračuna.

Provedene mjere donijele su i ekološke i gospodarske koristi. Unaprijeđena je zaštita plaže, obalne infrastrukture i imovine. To je, zajedno s revitalizacijom dina i izgradnjom biciklističke staze uz obalu, osnažilo turističku vrijednost područja. Intervencije na dinama također su pozitivno utjecale na bioraznolikost flore i faune.

Kontakti

M. Iziquel,
Voditelj Obalnog projekta u Sète Agglopôle Méditerranée
E-mail: y.iziquel@agglopole.fr

Izvor dodatnih informacija

Heurtefeux, H., Sauboua, P., Lanzellotti, P., and Bichot, A., (2011). Coastal risk management modes: the managed realignment as a risk conception more integrated. Risk Management in Environment, Production and Economy, ed. Matteo Savino. InTechOpen.

Groot, A., Rovisco, A., Lourenco, T.C., (2014). Showcasing practitioners’ experiences. In Lourenco, T.C. et al., (eds.) “Adapting to an uncertain climate. Lessons from practice”. Springer

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/in-sete-eu-funds-help-stop-coastal-erosion/

Slike

Naslov: Pogled iz zraka na obalno područje Sète – Marseillan
Opis: Obalno područje između Sètea i Marseillana proteže se na oko 12 km i široko je 2 km. Razdvaja lagunu Thau od mora.
Izvor: Le Lido de Sète à Marseillan, de grand enjeux un grand projet. Dossier de presse.

Naslov: Oštećenja nastala na obalnoj cesti.
Opis: Prije uklanjanja, obalna cesta teško je oštećena uslijed jakih olujnih nevremena
Izvor: Sète agglopôle méditerranée, Archipel de Thau

Naslov: Intervencija s ciljem unapređenja zaštite obalnog područja Sète – Marseillan
Opis: U sklopu projekta, povlačenje ceste kombinira se s proširenjem i dohranjivanjem plaža, revitalizacijom dina i očuvanjem gospodarskih aktivnosti.
Izvor: Le Lido de Sète à Marseillan, de grand enjeux un grand projet. Dossier de presse

Naslov: Stanje prije i poslije
Opis: Stanje prije (lijevo) i poslije (desno) povlačenja ceste i revitalizacije dina.
Izvor: Le Lido de Sète à Marseillan, de grand enjeux un grand projet. Dossier de presse

Naslov: Provedeni zahvati
Opis: Fotografija prikazuje proširenje plaže i revitalizaciju dina (uključujući drvene ograde) na mjestu stare ceste.
Izvor: Sète agglopôle méditerranée, Archipel de Thau

Naslov: Revitalizacija dina
Opis: Provedena je revitalizacija dina. Intervencije uključuju postavljanje drvenih ograda i obnavljanje vegetacije radi ublažavanja erozije koja nastaje uslijed djelovanja vjetra i dodatnog učvršćivanja dina.
Izvor: In Sète, EU funds help stop coastal erosion

Dokumenti

Letak koji je izradila Sète agglopôle méditerranée, Archipel de Thau

Le Lido de Sète à Marseillan, de grand enjeux un grand projet. Dossier de presse.